äGARLEDARE

Vårt enda uppdrag är att göra det enklare för dig att leda ditt företag

Ägarledare finns för att:

- Hjälpa dig få värdefull kunskap i att äga och leda ditt företag.
- Ge dig ett forum där du har möjligheten att dela utmaningar och framgångar med andra ägarledare.

Som företagare tvingas du göra ständiga vägval i frågor som handlar om att äga och leda ditt företag. Allt för ofta tar de operativa frågorna all din tid, med följden att du inte kan ägna tillräckligt med tid åt att reflektera över din viktigaste uppgift – hur du bättre kan utveckla ditt ägande och ditt ledarskap.

Som ägare och vd i ett eget bolag är du mer än bara företagare. Du är vad vi kallar en ägarledare. Det erfarenhetsutbytet som sker när ägarledare möter varandra och får tid att samtala, är för många ovärderligt.

En ägarledare är ofta ensam i sin roll. Det är inte naturligt för en ägarledare att diskutera ägarfrågor med någon i sin organisation. Vårt nätverk ger dig en möjlighet att möta andra ägarledare som är i samma situation som du. Du är inte längre ensam. 

Bilder från några av våra möten:

Så tycker några medlemmar:

Jag är med i många nätverk och var först skeptisk till Ägarledare, mest på grund av tidsbrist men också för det verkade anonymt och okänt. Jag är väldigt glad att jag följde med som gäst och sen fortsatte. Gruppen är noga utvald, otroligt genuin och sammanhållen men samtidigt så fint välkomnande för mig som var ny. Det betyder mycket för mig att kunna dela frågor med andra Ägarledare såsom personalfrågor, ekonomi, generationsskifte, exit, risker, affärer osv, i en varm och tillåtande miljö. Ägarledare skiljer sig på många sätt från andra nätverk och jag hoppas att fler tar chansen - förutsatt att man är en person som själv kan tänka sig att dela med sig av erfarenheter, lära sig av andra och vara öppen för att lära känna andra människor.
Maja Modigh, Hansson Thyresson Pat Byrå AB
Alla vänner i Ägarledare har blivit som en familj nästan. Det är alltid positivt, högt till tak och inspirerande. Ett fantastiskt nätverk, inklusive Norrköping och Stockholm, har blivit mer och mer värdefullt. Många tips och ovärderlig kunskap har jag också fått genom åren. Dock är familjekänslan och kamratskapn det som är viktigast. En familj där man känner igen sig i sina bröder och systrars liv. Både som företagare och som privatperson. Jag har märkt genom åren hur vi alla växt tillsammans och blivit starkare och ibland klokare, genom att vara medlemmar i Ägarledare.

Henrik Holmqvist, The Lodge Hotel AB
ÄgarLedare® vänder sig till entreprenörer, den som både äger och driver. Detta har jag inte mött tidigare. Det finns en stark personlig vilja att utvecklas och vara öppen. Jag tror det spelar roll att vi inte är branschkonkurrenter i gruppen.
Hanna Steiner, Pool Kommunikationsbyrå AB, Stockholm
Att få vara med i ÄgarLedare är den bästa energisprutan en ägarledare kan få genom att få träffa likasinnade där man öppet och helhjärtat kan dela med sig sina tankar och bekymmer man stöter på och få hjälp med synpunkter och lösningar från andra ägarledare. Jag ser alltid fram emot våra träffa. De är alltid inspirerande, nyttiga och lärorika. Man tar alltid med sig något nytt tillbaka hem. Sist men inte minst, så mycket energi man få av att träffa alla dessa underbara ägarledare. Tacksamt för att man få vara med.
Fredrik Tang, Thai Fong Food AB
Även om vi är väldigt olika företag i gruppen har vi mycket gemensamt genom att vara ägarledare. Det där skulle kunna hända mig, kan jag tänka när någon tar upp en fråga. Inga saker känns för stora eller svåra att ta upp.
Anders Hansson, Hansson Thyresson Pat Byrå AB, Malmö
Rulla till toppen